Jaké změny pro naše peněženky přinese rok 2014?
28. 12. 2013

Jaké změny pro naše peněženky přinese rok 2014?

Od příštího roku dojde k mnoha novinkám, které ovlivní naše finance. Změny se dotknout každého. Někoho více, jiného méně. Nový občanský zákoník s sebou přinese obrovské množství úprav a výrazné změny nastanou mimo jiné také ve zdanění příjmů. Pro rychlou a snadnou orientaci v chystaných změnách je zde článek, který přináší přehled toho nejzásadnějšího, s čím je nutno od nového roku počítat.

Podstatné změny se týkají náhrady mzdy vyplácené zaměstnavatelem při pracovní neschopnosti. Náhrada bude poskytnuta jen po dobu 14 kalendářních dní, což znamená zkrácení o týden oproti systému platnému v roce 2013. Výše náhrady se bude počítat dle nových redukčních hranic pro nemocenské pojištění, které budou o několik korun navýšeny. Bude tudíž i vyšší náhrada mzdy. Pokud pracovní neschopnost vznikla letos a bude nadále trvat v následujícím roce, náhrada mzdy bude vyplácená po celých 21 dní, tj. za stejných podmínek jako při jejím začátku.

Změny nastanou také ve zdanění příjmů plynoucích z dohody o provedení práce. Dojde ke zvýšení limitu, od kterého je aplikována srážková daň. Pro zaměstnance, kteří nemají podepsané prohlášení k dani, se zvedá limit z 5 000 na 10 000 Kč. Dojde tak ke sjednocení s částkou, od které příjmy podléhají odvodu zdravotního a sociálního pojištění.

Srážková daň ze závislé činnosti zaznamená ještě další změny. Budou od ní osvobozeny příjmy žáků a studentů, které jim plynou z praktického výcviku. 

Autorské honoráře v současnosti podléhají srážce u zdroje do limitu 7 000 Kč za kalendářní měsíc u jednoho plátce. Tento limit bude od příštího roku zvýšen na 10 000 Kč. 

Zvedá se také limit, od kterého budou osvobozeny příležitostné příjmy. Nepodnikatelské subjekty budou moci mít příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movité věci až ve výši 30 000 Kč ročně, aniž by musely podávat daňové přiznání.

Nově se také pro fyzické osoby změní lhůta, po kterou musí před prodejem držet cenné papíry, aby příjmy z tohoto prodeje byly osvobozeny od daně z příjmů. Dojde k prodloužení lhůty ze současných šesti měsíců na tři roky. Z této podmínky jsou vyňaty příjmy nižší než 100 000 Kč za jeden kalendářní rok. Cenné papíry ovšem nesmí být součástí obchodního majetku.

Mezi chystané novinky patří také úprava maximálního limitu pro odpočet dobročinného daru od daňového základu. Pro fyzickou osobu bude limit ve výši 15 procent, u právnických osob 10 procent. Dále bude zrušen zaměstnanecký paušál. Zrušen bude rovněž zákon o dědické a darovací dani. Majetek nabytý dědictvím nebo darem bude řešit zákon o daních z příjmů. Úprav se dočká i daň z nabytí nemovitosti.

Změny se nevyhnou ani zákoníku práce. Od roku 2014 bude mít zákonný zástupce zaměstnance mladšího 16 let možnost okamžitě ukončit jeho pracovní poměr, pokud to bude z důvodu vzdělání nebo zdraví. Nutné je přivolení soudu.

Dále nová zákonná úprava striktně požaduje písemnou formu právních úkonů jako je např. výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru nebo zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

A pokud zaměstnavatel omylem vyplatí zaměstnanci částku, která zaměstnanci nenáleží, může její vrácení požadovat pouze do uplynutí 3 let, pak dojde k promlčení. Podstatné změny nastanou také u dohod o srážkách ze mzdy.

V neposlední řadě je třeba upozornit, že stavba se stane součástí pozemku a u spoluvlastnictví zaniknou předkupní práva.

Mezi novinky chystané v novém občanském zákoníku patří například zavedení pojmu obchodní potvrzovací dopis. Jde o písemné potvrzení předchozí ústní dohody. Definována bude také lichva a smlouva uzavřená za lichevních předpokladů nebude platná. To ovšem neplatí pro podnikatele, ti se neplatnosti nedovolají. Nově půjdou smlouvy uzavírat rychleji; bude stanoven limit pro maximální výši úroků z prodlení a bude možno sjednat i úroky z úroků.

Mgr. Monika Sedláková
Autor: Mgr. Monika Sedláková

TŘEBA PRÁVĚ TEĎ

777 148 332 

 

 

Náš společný příběh.....

  

2   1 Další recenze ZDE  

 

 

NECHTE VAŠI NEMOVITOST ZÁŘIT

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Používání cookies - aby web fungoval jak má:

Abyste na webu snadno našli to, co hledáte, potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" všechny cookies jednoduše povolíte.

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle nich vás na našem webu poznáme a zobrazíme vám web tak, aby všechno fungovalo správně a podle vašich preferencí. Přehled cookies a podmínky jejich užívání si můžete přečíst zde.

Nastavení