List vlastnictví aneb kostlivci ve skříni
07. 05. 2024

List vlastnictví aneb kostlivci ve skříni

Před tím, než se rozhodnete prodat nemovitost, pečlivě si projděte list vlastnictví. Můžete zde narazit na řadu překážek, které negativně ovlivní průběh prodeje, kupní cenu nebo dokonce znemožní prodej. 

Nejdůležitější je umět se v listu vlastnictví vyznat, správně chápat význam na něm zapsaných údajů a vyčíst z této listiny všechna možná rizika.

Pokud si nejste jisti, zda všemu dobře rozumíte, neváhejte se obrátit na odborníky z oblasti realit, kteří mají placený dálkový přístup na katastr, a navíc vám mohou ušetřit spoustu starostí a peněz.

LV je veřejná listina, která dokládá vlastnictví, věcná práva a břemena, která se váží k nemovitosti.

V listu vlastnictví se dočtete, zda na kupované nemovitosti nevázne například jiný hypoteční úvěr, nebo břemeno znemožňující pořídit danou nemovitost na hypoteční úvěr (například břemeno dožití).

Co z listu vlastnictví vyčtete?

List vlastnictví je rozdělený do částí A až F. V těchto jednotlivých částech lze najít veškeré podrobnosti týkající konkrétní nemovitosti.

Hlavička – informaci o datumu a času, ke kterému je stav evidován

A informace o vlastníku, včetně adresy, rodného čísla nebo IČO). V případě více vlastníků uvádí jejich vlastnické podíly.

B identifikace nemovitost – pozemky, parcely, výměru, druh pozemku, způsob využití případně způsob ochrany.

B1věcná práva sloužící ve prospěch nemovitosti a zakládají vlastníkovi především práva. Může jít o služebnosti, informaci o existenci přídatného spoluvlastnictví a jiná věcná práva. Najdete zde např. služebnost stezky a cesty, která vlastníka nemovitosti opravňuje při přístupu ke své nemovitosti k chůzi nebo jízdě přes cizí pozemky.  

Cvěcná práva zatěžující nemovitosti. Zde naopak najdete zapsaná věcná práva k věci cizí, která naopak nemovitost na LV zatěžují a vlastníkovi ukládají zejména povinnosti – např. strpět chůzi a jízdu souseda přes svůj pozemek nebo strpět obývání nemovitosti třetí osobou na základě služebnosti bytu. V této části se evidují zástavní práva včetně souvisejících zákazů zcizení a zatížení.

Dpoznámky a další obdobné údaje. Zde se zapisují omezení převodů nemovitostí, poznámky, plomby a upozornění. V praxi může z části D např. vyplynout, že u soudu byla podána žaloba na určení vlastnictví nemovitosti. Údaje v této části mohou být signálem, že s nemovitostí po právní stránce není vše tak docela v pořádku a převod nemovitosti může být komplikovaný, anebo v danou chvíli dokonce vyloučený.

E – nabývací tituly a jiné podklady zápisu. Zde katastrální úřad zapisuje kupní smlouvy, darovací smlouvy, prohlášení vlastníka, usnesení o dědictví a další dokumenty (tzv. nabývací tituly), které byly podkladem pro aktuální stav zápisu.

F – Vztah bonitovaných půdně ekologických (BPEJ) k parcelám. Obsahuje údaje důležité pro daňové souvislosti. U zemědělských pozemků zde bude uveden kód bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), od které se odvíjí hodnota parcel.

Jak a kde mohu list vlastnictví získat?

Osobně: List vlastnictví vč. oficiálního razítka, které potvrzuje „správnost a že se jedná o originál“ vydává Katastrální úřad nebo Czech point. Ten se nachází na pobočkách české pošty, ale i na krajským, městských či obecních úřadech.

O výpis z katastru nemovitostí žádáte anonymně, to znamená že úředník vás nebude identifikovat a můžete si ho vyžádat pro jakoukoliv fyzickou či právnickou osobou, která nějakou nemovitost vlastní. Musíte jen znát přesné údaje: jméno a datum narození vlastníka nemovitosti, resp. IČO u právnické osoby.

On-line: Veřejné on-line přístupy a nahlížení do katastru nemovitostí poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální prostřednictvím svého webu Nahlížení do katastru nemovitostí. Webová adresa: nahlizenidokn.cuzk.cz.

Nemovitost zde můžeme vyhledat máme-li k dispozici informace o parcele, stavbě, jednotce případně právu stavby nebo lze také vyhledávat konkrétní řízení, list vlastnictví nebo přímo v mapě nebo dle katastrálního území. Po zadání některých z výše uvedených parametrů se v první kroku dostaneme na on-line výpis k dané nemovitosti. Ten obsahuje pouze základní informace o nemovitosti a vlastnicích, ale nejedná se o list vlastnictví.

List vlastnictví ke stažení on-line dvěma způsoby.

Zakoupení výpisu z katastru nemovitostí tedy listu vlastnictví cestou „klastického e-shopu“ kdy je jedna A4 stránka zpoplatněna 50 Kč. Je to jednoduché. Rozkliknete, že chcete Výpis z KN (LV), přidáte do košíku, předem si spočítáte počet stran a cenu a pak už jen zadáte e-mail, odsouhlasíte podmínky a uhradíte např. kartou a následně Vám LV i doklad o zaplacení přijde do mailu.

Ale pozor, tento elektronický výpis nemá „razítko“, proto si předem musíte být jisti, pro koho popř. k jakému účelu list vlastnictví potřebujete. Pro osobní potřebu, popř. některé z právních úkonů, Vám tato verze může stačit, nicméně pro banky, soudy případně odhady je třeba mít originál s razítkem nebo výpis prostřednictvím dálkového přístupu.

Dálkový výpis vám jednoduše zajistí profesionál působící v oblasti realit, bankovnictví, stavebnictví apod. Žádost o dálkový výpis můžete získat opět online na stránkách katastru nemovitostí.

Nejdůležitější je umět se v listu vlastnictví vyznat, správně chápat význam na něm zapsaných údajů a vyčíst z něj možná rizika.

Potřebujete poradit ve Vašem příběhu? Zavolejte, ráda Vám pomohu.

Mgr. Monika Sedláková
Autor: Mgr. Monika Sedláková

TŘEBA PRÁVĚ TEĎ

777 148 332 

 

 

Náš společný příběh.....

  

2   1 Další recenze ZDE  

 

 

NECHTE VAŠI NEMOVITOST ZÁŘIT

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Používání cookies - aby web fungoval jak má:

Abyste na webu snadno našli to, co hledáte, potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" všechny cookies jednoduše povolíte.

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle nich vás na našem webu poznáme a zobrazíme vám web tak, aby všechno fungovalo správně a podle vašich preferencí. Přehled cookies a podmínky jejich užívání si můžete přečíst zde.

Nastavení