Podali jste daňové přiznání z nemovitosti?
12. 01. 2021

Podali jste daňové přiznání z nemovitosti?

Podali jste daňové přiznání z nemovitosti?

Pokud jste koupili v roce 2020 nemovitost, nezapomeňte na podání daňového přiznání z nemovitosti! Vláda prodloužila lhůtu do konce měsíce března 2021. Také ti, kteří nemovitost prodali, musí splnit svou povinnost a oznámit FÚ dopisem, že jim převodem nemovitosti zanikla povinnost daň platit.

 

Jestliže jste v minulém roce získali nemovitost – ať již koupí, darem nebo dědictvím, je třeba se do konce března přihlásit speciálním daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí. Zákonem stanovený termín 31. ledna byl Vládou ČR posunut o dva měsíce, a to do 31. března 2021.

Daň z nemovitosti se platí každoročně a platí ji každý, kdo vlastní jakoukoli nemovitost – byt, dům, pozemek, pole, zahradu. Neplatí se pouze za pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb, lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení, pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb a pozemky určené pro obranu České republiky.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Musí to být všichni, kteří zakoupili v předcházejícím roce nemovitost. Dále každý, kdo svoji nemovitost výrazněji změnil, a tím zvětšil výměru nemovitosti například přestavbou, přístavbou a podobně. Také je třeba podat nové daňové přiznání, pokud došlo ke změně typu pozemku (např. se z orné půdy stal stavební pozemek apod.).

Pokud jste se stali spoluvlastníky nemovité věci, stačí, aby přiznání k dani podal jeden ze spoluvlastníků jako zástupce za všechny. Pokud se spoluvlastníci nedohodnou, musí podat každý daňové přiznání za svůj spoluvlastnický podíl.

Také ti, kteří nemovitost v uplynulém roce prodali, musí splnit svou povinnost a oznámit příslušnému úřadu finanční správy, že jim převodem nemovitosti zanikla povinnost daň platit. Pro oznámení zániku povinnosti platit daň žádný formulář neexistuje. Stačí to oznámit dopisem.

Rozhodný den pro podání daňového přiznání a vznik poplatníka

Rozhodným dnem pro vznik povinnosti platit daňové přiznání je ten den, kdy byl podán návrh na vklad na katastrální úřad. K tomuto datu je nový vlastník zapsán do katastru. Pokud byl tedy podán návrh na vklad v předcházejícím roce a v tomtéž roce byl nový vlastník zapsán, je třeba daňové přiznání podat do 31. ledna následujícího roku. Výjimkou je letošní rok, kdy byl termín posunut na 31. března 2021. Pokud byl zápis proveden až v novém roce, je lhůta pro podání daňového přiznání prodloužena do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl vklad vlastnického práva zapsán. Jestliže tedy oznámení o vkladu přijde třeba 30. ledna, lhůta pro podání daňového přiznání je 30. duben.

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Proto nezáleží na tom, kdy byla v průběhu roku nemovitost nabyta do vlastnictví. Nový vlastník se stává daňovým poplatníkem s počátkem nového kalendářního roku.

Jak a komu se daňové přiznání podává?

Na přiznání k dani z nemovitosti existuje příslušný formulář, který je možné vyplnit buď on-line na stránkách finanční správy, nebo si jej stáhnout ve formátu PDF. Ten lze doručit osobně, poštou nebo elektronicky. Pokud má poplatník datovou schránku, je povinen doručit přiznání touto formou.

Daňové přiznání se odevzdává finančnímu úřadu, v jehož kraji nemovitost leží. Pokud vlastníte více nemovitostí v jednom kraji, finanční úřad vyměří celkovou daň. Vlastníci, kteří získali během uplynulého roku nemovitosti v různých krajích, musí podat přiznání k dani z nemovitosti v každém kraji samostatně.

Jak a kdy daň zaplatit?

Daň se neplatí spolu s podáním daňového přiznání. V případě, že jste podali daň osobně nebo poštou, počkejte, až vám přijde složenka, na níž bude přesná částka vyměřená finančním úřadem. Pokud jste použili elektronický formulář, daň se vypočítá automaticky po zadání příslušných údajů. I tak přijde od finančního úřadu složenka, a to nejpozději 25. května. V následujících letech již daňové přiznání nebudete podávat, ale pouze vyčkáte na výzvu finančního úřadu (resp. dodání složenky) pro úhradu daně.

V letošním roce finanční správa doporučuje, aby poplatníci s ohledem na složitou epidemiologickou situaci omezili osobní kontakt se správcem daně a využili především elektronickou formu podání. V případě konkrétních dotazů a problémů s vyplněním daňového přiznání jsou také zřízeny nové infolinky.

 

Monika Sedláková

Mgr. Monika Sedláková       COMFORT REAL
Autor: Mgr. Monika Sedláková COMFORT REAL

 

Jmenuji se Monika Sedláková a jsem specialistkou na prodej nemovitostí v lokalitách Brno - venkov

a novostaveb v Brně a na jižní Moravě.

Narodila jsem se ve znamení Kozoroha, mám ráda modrou barvu, hory, kolo, lyže a své klienty.

Jsem pracovitá, empatická, důsledná a mám organizační talent.

Nikdy se nevzdávám. Za všech okolností jednám s klienty čestně.

Toto vše mi umožňuje, abych každou zakázku dovedla profesionálně do zdárného konce.

 

Samostatná stránka nemovitosti

VAŠE nemovitost si zaslouží maximální prezentaci. Proto VÁM vytvoříme vlastní www stránku VAŠÍ nemovitosti.

Novostavba RD Slavkov Rezidence "U HRADEB"

  

Home Staging

Připravíme VAŠI nemovitost tak, aby byla atraktivní pro široký okruh zájemců.

Home Staging je umění přípravy a aranžování nemovitosti.

 

 

Půdorysy a vizualizace

Vytvoříme vizualizaci a 3D plánky VAŠÍ nemovitosti.

Lidé nemají žádnou představivost, proto jsou plánky a vizualizace nemovitostí tak důležité.

 

 

 

Video prohlídky

Natočíme profesionálně video prohlídku VAŠÍ nemovitosti, kterou budeme prezentovat na realitních serverech a sociálních sítích.

Profesionální video vaší nemovitosti je současně dárkem pro vás. Nemovitost prodáte, ale vzpomínky zůstanou.

 

 

Tržní posouzení nemovitosti

Nezávazná konzultace a odhad ceny zdarma.

Začíná to společným setkáním a pokračuje správným nastavením prodejní ceny.

K čemu je potřeba znát cenu nemovitosti?

    

 

3D scan nemovitosti

Dopřejte si neopakovatelný zážitek z virtuální reality.